Sjömätning i Stockholms ström
BESTÄLLARE: Statens Fastighetsverk

Järnvägsbroar över Dalslands Kanal
BESTÄLLARE: MT Højgaard

Tunnelskanning Letten kraftstation
BESTÄLLARE: Fortum

Projekterings och byggmätning för etablering av ny olivingruva på Grönland.
BESTÄLLARE: MT Højgaard

Ny järnvägsbro över Södertälje kanal
BESTÄLLARE: MT Højgaard

Affärsgalleria "mitticity" i Karlstad
BESTÄLLARE: PEAB

Nytt justerverk och virkesplan Gruvöns sågverk. BESTÄLLARE: NCC