Flygmätning med UAV
Geomät utvecklas hela tiden. Det senaste tillskottet i maskinparken är UAV. UAV gör inmätningsarbetet effektivare än tidigare och ger ett förträffligt underlag för vidare bearbetning i kompletterande beräkningsprogam. Exempel på tjänster som kan levereras med UAV är georefererat ortofoto, ytmodeller, volymberäkningar och täktkartor.


Byggmätning
geoMÄT utför alla typer av mätjobb, t.ex. byggmätning, inmätning för dokumentation, inmätning för relationshandlingar, projekteringsmätning, skanning av ytor t.ex. betongkonstruktioner, dammkonstruktioner, husväggar, materialhögar m.m. För detta har vi moderna mätinstrument, som totalstation, gps och digitalavvägare.


Ekolodning
Vi har även en båt för sjömätning. Båten är utrustad med ekolod och positioneringsutrustning i form av GPS eller totalstation. Den ligger på trailer och kan snabbt och enkelt transporteras och sjösättas.